بسته بندی و حمل اثاثیه توسط باربری عضو اتحادیه در غرب تهران پونک

نمونه کارهای صنایع فلزی آریا با قیمت تمام شده هر کدام

قیمت حفاظ آهنی پنجره در تابستان 1399

Price of iron window protection

 

قیمت حفاظ پنجره

قیمت هر متر مربع از این مدل حفاظ پنجره با پروفیل ۲۰در۲۰ با گل نخل + هزینه حمل، نصب و رنگ 380 هزار تومان

 

حفاظ پنجره ساده

قیمت هر متر مربع حفاظ پنجره با جا گلدانی و نرده با پروفیل ۲۰در۲۰ + هزینه حمل، نصب و رنگ ۴۳۰ هزار تومان

 

قیمت حفاظ پنجره

قیمت این مدل حفاظ پنجره فرفورژه با سه ردیف گل در بالا، وسط و پایین حفاظ + هزینه حمل و نصب و رنگ - هر متر مربع ۴۸۰ هزار تومان

 

قیمت حفاظ پنجره

قیمت هر متر مربع حفاظ پنجره مدل نردبانی با پروفیل ۲۰در ۲۰ + هزینه حمل، نصب و رنگ ۳۸۰ هزار تومان

 

قیمت حفاظ پنجره فرفورژه

قیمت هر متر مربع حفاظ میکس گل فرفورژه لوکس + هزینه حمل، نصب و رنگ کوره ای استاتیک یک میلیون و هشتصد هزار تومان

 

حفاظ پنجره ساختمان آهنی

قیمت هر متر مربع حفاظ پنجره با پروفیل ۳۰در۲۰ + هزینه حمل، نصب و رنگ ۴۸۰ هزار تومان

 

قیمت حفاظ پنجره

قیمت هر متر مربع حفاظ  پنجره نیزه ای با اس وسط با پروفیل ۲۰در۲۰ + هزینه حمل، نصب و رنگ ۴۵۰ هزار تومان 

 

قیمت حفاظ پنجره آهنی

قیمت این مدل حفاظ مدرن و شیک با پروفیل ۳۰در۲۰ + هزینه حمل، نصب و رنگ ۴۸۰ هزار تومان

 

  هزینه ساخت حفاظ پنجره آهنی

قیمت هر متر مربع از این مدل حفاظ با پروفیل ۲۰در۲۰ و گل نیلوفر + هزینه حمل، رنگ و نصب ۳۵۰ هزار تومان

 

قیمت حفاظ فرفورژه پنجره

حفاظ میکس گل فرفورژه و لوکس + هزینه حمل و نصب و رنگ کوره ای - هر متر مربع۱۸۰۰ هزار تومان

 

قیمت حفاظ پنجره

 

آریا حفاظ
سازنده انواع نره حفاظ آهنی ساختمان